Sprakchat logotype
ANTA
#SPRÅKUTMANINGEN

BLI SPRÅKMENTOR
Vi lever i migrationens tidevarv. Men hur snabbar vi på integrationen?
Hur skulle du kunna göra en insats, trots att livspusslet ofta sätter stopp?
Bli språkmentor i Språkchat för att göra en skillnad för nyanlända och utrikesfödda på riktigt. Det innebär att du som språkmentor för chatkonversationer, svarar på frågor och korrigerar språket.
Registrera dig nu som Språkmentor